Çankaya Lihkab Ankara

lihkab Çankaya
ÇANKAYA LİHKAB

Kültür Mah. Yüksel Cd. No.36-7 Kızılay, Çankaya/Ankara

BİZİ ARAYIN

0533 494 68 34 0312 370 23 17

İrtifak Hakkı Terkini ve Tesisi

İRTİFAK HAKKI TESİSİ VE TERKİNİ

İrtifak hakkı tesisi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan arzi irtifak haklarının, ilgili taşınmazların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir. Bu işlemleri Bir parselin Diğer parsel üzerindeki hak ve alacak yükümlülüklerini kurulması olarak da tarif edebiliriz.

Buna göre taşınmazın sahibinin taşınmaz üzerindeki faydaları ve hakları kısıtlanırken, hakkı kullanan kişiye de taşınmaz üzerinde çeşitli haklar verilir. Taşınmaz sahibinin bu kanuna göre mülkiyet hakkı
sınırlanır ve taşınmaz üzerinde bulunan bazı hakları kullanamaz.

İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini için Başvuruda İstenen Evraklar

İrtifak hakkı talep eden;

 • tapu sahiplerinin tapu aslı ya da fotokopisi ile
 • tapu sahibinin kimlik kartı ya da fotokopisini ibraz ederek büromuza başvuruda bulunması gerekir.
 • Şayet başvuru için vekil atanacak ise Vekâlet aslı ya da fotokopisi ile vekil kişinin kimlik kartı ile başvuru yapılması gereklidir.
 • Taşınmaz mülk hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekâleten başvuruda bulunması yeterli
  olacaktır.

  Taşınmazın tapu bilgileri gerçek şahıs için düzenlenmeyip şirket gibi hükmi şahıs içinse bu durumda
  başvuruda istenen evraklar:

  • Şirket yetkilisinin yetki belgesinin fotokopisi
  • Temsil etmeye yetkili kişinin imza sirküleri fotokopisi
  • Temsil etmeye yetkili kişinin kimlik kartı fotokopisi
  Şirkette vekil için talep edilen evraklar:
  • Vekâletname için fotokopi
  • Vekil şahsın kimlik kartı fotokopisi
  • Şirket temsilcisinin şirketi temsil ettiğine dair yetki belgesi fotokopisi

Lisanslı ve yetkili Büromuzca düzenlenen Değişiklik tasarısı, rapor ve ekleri ile birlikte ilgili belediyeye onay için gönderilir. Belediyeden çıkan onay raporuna göre evrak ve Tescil Bildirim kontrolü için Tapu Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Kadastro kontrolünün sonrasında Tapu’ya intikal eden işlemin kaydı yapılarak işlem tamamlanmış olur.

İrtifak hakkı terkini, Tescili mevzu bahis olan bir ayni hakkın doğması sebebiyle tapuda kaydı olan taşınmazda, sonrasında amacın olmadığının ve tescili gerekmeyen bir taşınmaz haline geldiğinin anlaşılması üzerine hazırlanacak tescil bildirimi ile parsel re’sen tapu sicilinden terkin işlemi
gerçekleştirilebilir.

PDF görseli için tıklayınız.

irtifak tesisi

Recent Posts

No Content Available