Çankaya Lihkab Ankara

lihkab Çankaya
ÇANKAYA LİHKAB

Kültür Mah. Yüksel Cd. No.36-7 Kızılay, Çankaya/Ankara

BİZİ ARAYIN

0533 494 68 34 0312 370 23 17

MAİL GÖNDERİN

cankayalihkab870@gmail.com

Aplikasyon

APLİKASYON KROKİSİ

Aplikasyon tanım olarak harita, plan ve proje üzerindeki bilgilerin araziye uygulanmasıdır. Aplikasyon, harita veya planların yapımı amacı ile arazide tesis edilmiş olan nirengi, poligon noktası gibi sabit noktalardan veya GPS ile arazi aplikesi yapılır. Aplikasyon işlemi sonucunda üretilen belgeye ise “Aplikasyon Krokisi” denir.

APLİKASYON KROKİSİ İÇİN İSTENEN BELGELER:

• Taşınmaz mal malikinin kimlik fotokopisi ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimlik fotokopisi (Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarası bulunması zorunludur),

 • Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılabilmesi için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimlik fotokopisi

• Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği fotokopisi,

• Taşınmaz mal sahibi ölmüş ise talepte bulunan kişinin mirasçı olduğunu gösterir veraset belgesi ve kimlik fotokopisi istenmektedir.

Aplikasyon krokisi hizmeti almak için Ankara Lihkab Çankaya olarak bizimle hemen iletişime geçin.

Aplikasyon Krokisi Örneği (PDF görseli için tıklayınız.)

aplikasyon krokisi
Aplikasyon Krokisi

Recent Posts

No Content Available